Aktuálne

ASUS získal ocenenie Interbrand Best Taiwan Global Brand za rok 2023

Je to už desiaty rok, čo bol ASUS uznaný ako najhodnotnejšia globálna značka na Taiwane. Hodnota značky ASUS v roku 2023 bola 2,201 miliardy USD, čo predstavuje 2 % medziročný nárast.

ASUS disponuje komplexným portfóliom produktov a zaviazal sa k činnostiam v oblasti trvalej udržateľnosti v rámci vízie Sustaining An Incredible Future so štyrmi oblasťami zamerania – klimatické opatrenia, obehové hospodárstvo, zodpovedná výroba a vytváranie hodnôt.

Predstavil tiež prvý firemný notebook na svete s overenou uhlíkovou neutralitou, ExpertBook B9.